Bułgarska gospodarka

Bułgaria to kraj, który cechuje się umiarkowanie rozwiniętą gospodarką. Najważniejszymi gałęziami są usługi oraz przemysł, które – według danych Narodowego Urzędu Statystycznego Bułgarii – stanowią odpowiednio 57% i 36% źródła dochodu krajowego. Jak możemy przeczytać na www.supertlumacz.pl – tłumaczenie na bułgarski ważną rolę odgrywa również rolnictwo i turystyka.

Rys historyczny

Po rozpadzie ZSRR gospodarka bułgarska przeżyła pewne załamanie. Doszło do niego na skutek utraty partnerów handlowych, którymi wcześniej były państwa Związku Radzieckiego. Bułgarzy wiązali duże nadzieje na poprawę sytuacji gospodarczej kraju po wstąpieniu do Unii Europejskiej w 2007 r. Pewna poprawa co prawda nastąpiła, jednak nie tak wielka, jak się spodziewano – obecnie Bułgaria pozostaje najbiedniejszym członkiem Unii.

Wysoki wskaźnik emigracji

W 2014 r., 7 lat po wstąpieniu do organizacji europejskiej, umożliwiony został przepływ pracowników bułgarskich na terenie Unii. Z możliwości podjęcia pracy w innym kraju skorzystało wielu Bułgarów – według danych Eurostatu za 2017 r., aż 3 miliony z nich żyje i pracuje za granicą! Oznacza to, że więcej Bułgarów zasila gospodarkę innych państw, niż własną. Obserwatorzy sytuacji gospodarczej w tym kraju przyglądają się tym faktom w zatroskaniu, tym bardziej, że osoby opuszczające Bułgarię to w większości dobrze wykształceni, młodzi ludzie, którzy mają duży potencjał na rynku pracy.

Bułgarska emigracja to jednak wcale nie nowe zjawisko. Emigracja o jeszcze większym nasileniu niż współcześnie miała miejsce w czasach komunistycznych, kiedy Bułgarzy uciekali do wolnej Europy, a także po 1989 r., kiedy miał miejsce kryzys gospodarczy. Obecna fala emigracji wiąże się, jak się wydaje, z tym, że młodzi ludzie chcą żyć jak najbardziej dostatnio.

Bułgaria, wraz z innymi krajami bałkańskimi – Rumunią i Chorwacją – jest krajem europejskim który posiada najwięcej obywateli pracujących za granicą. Według danych uzyskanych przez Narodowy Urząd Statystyczny Bułgarii, aż 31 000 obywateli tego kraju wyjechało za granicę tylko w 2017 r. W rzeczywistości ich liczba mogła być jeszcze większa – nie każdy w końcu rejestruje swój wyjazd.

Jakie kierunki obierają emigrujący Bułgarzy? Najczęściej wybierają Niemcy – tak jest w przypadku 22% z nich. Popularnym kierunkiem pozostaje również Wielka Brytania, do której udaje się 16% emigrantów bułgarskich. Ostatnim krajem „na podium” jest Hiszpania – na zamieszkanie tam decyduje się 12% Bułgarów.

Skutki emigracji

Najpoważniejszym skutkiem masowej emigracji Bułgarów jest spowolnienie bułgarskiej gospodarki. Kraj, który nie ma pracowników, nie może się należycie rozwijać. Rząd bułgarski głowi się, jak można zatrzymać absolwentów uczelni i zachęcić ich do podjęcia pracy w ojczyźnie.

Premier Bułgarii, Bojko Borysow, ma w tej materii dość kontrowersyjne pomysły. Zaproponował on, by… zakazać młodym ludziom kończącym uczelnie podejmować pracę za granicą. Nie wiadomo, jak taki zakaz miałby zostać zrealizowany. Borysow wysunął również pomysł… sprzedaży absolwentów bułgarskich uniwersytetów innym krajom, o ile będą one zainteresowane ich zatrudnieniem. Czy te – na dzień dzisiejszy absurdalne – pomysły doczekają się realizacji?