Czy warto zostać tłumaczem medycznym?

Tłumaczenia zwykłe są niezwykle popularnym rodzajem tłumaczeń. Każde biuro tłumaczeń ma je w swojej ofercie, gdyż są najczęściej zlecane przez klientów. Nieco inaczej sprawa ma się z tłumaczeniami specjalistycznymi. Stanowią mniejszy procent zleceń. A co w przypadku bardzo konkretnych branż? Czy często napotyka się tłumaczenia w kręgu konkretnej dziedziny, np. medycyny? Czy łatwo znaleźć tłumacza, który prawidłowo wykona przekład medyczny? A jeśli ktoś pragnie wiązać swoją zawodową karierę z branżą tłumaczeń, powinien wybrać specjalizację w tłumaczeniach zwykłych czy specjalistycznych? Czy warto zostać tłumaczem medycznym? Czy mniejsza ilość zleceń zapewni dobre zarobki? A może wcale nie jest ich tak mało? Warto dowiedzieć się więcej o tłumaczeniach medycznych.

Czym charakteryzują się tłumaczenia medyczne?

W tłumaczeniu treści medycznych bardzo ważne jest, aby autor przekładu miał wiedzę z dziedziny, w której tworzy przekład. Treści zawarte w tekstach medycznych dotyczą zdrowia pacjentów, dlatego ciąży na nich duża odpowiedzialność. Specyficzna terminologia medyczna nie ułatwia pracy. Ciągły rozwój, śledzenie nowinek z branży medycznej, nauka słów i wyrażeń to codzienność tłumacza medycznego. Tłumaczenie tekstów medycznych musi bardzo dokładnie odzwierciedlać oryginał. Dokumentacja medyczna nie wybacza błędów w przekładach , które mogą zaważyć na dalszym leczeniu czy nawet życiu pacjenta. Zawód tłumacza medycznego jest niezwykle trudny i wymagający ciągłego doszkalania i rozwoju umiejętności.

Ciekawy artykuł: Ile kosztuje tłumaczenie prac dyplomowych?

Jakich treści dotyczą tłumaczenia medyczne?

Dokumentacja medyczna jest związana z wszelkimi tematami, które pośrednio lub ściśle jej dotykają. Do treści medycznych i farmaceutycznych, które poddawane są tłumaczeniom, zaliczyć można:

  • wypis ze szpitala,
  • recepty,
  • historię choroby pacjenta,
  • zalecenia lekarskie,
  • skierowania medyczne,
  • wyniki badań,
  • instrukcje obsługi sprzętu medycznego,
  • tłumaczenia techniczne z zakresu medycyny: karty urządzeń, przewodniki itp.

Koniecznie sprawdź: Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych?

Kto może wykonywać tłumaczenia medyczne?

Tłumaczem medycznym może zostać osoba, która perfekcyjnie zna język obcy, z którego będzie tworzony przekład. Aby zostać tłumaczem tekstów medycznych nie trzeba posiadać wyższego wykształcenia. Aczkolwiek, studia filologiczne czy studia podyplomowe, które kształtują w kierunku tłumaczeniowym, to na pewno dobra baza do tego, aby móc wykonywać zawód tłumacza medycznego.

Bardzo często treści medyczne i farmaceutyczne przekładają lekarze i osoby bezpośrednio związane z branżą medyczną. Ich wiedza jest bardzo szeroka w zakresie medycyny, co pozwala na tworzenie prawidłowych, rzetelnych i bezbłędnych przekładów.

Warto wiedzieć: Dlaczego nie należy korzystać z tłumacza Google?

Medyczne tłumaczenia uwierzytelnione

Wiele dokumentów medycznych wymaga, aby ich tłumaczenie uwierzytelnić. Ma to miejsce w pewnych sytuacjach, np. gdy dokument musi zostać przedłożony w urzędzie, ubezpieczalni czy sądzie. Najprościej mówiąc, tłumaczenie uwierzytelnione ma zastosowanie wtedy, gdy jego treść posiada moc prawną.

Do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych uprawniony jest jedynie tłumacz przysięgły. Tłumacz przysięgły to osoba, która spełnia warunki ujęte w Ustawie o tłumaczeniach przysięgłych, m.in. musi być to osoba pełnoletnia, niekarana, z wyższym wykształceniem. Poza tym, obligatoryjne jest zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego. Egzamin składa się z dwóch etapów: pisemnego oraz ustnego. Pozytywny wynik należy zdobyć w obu częściach.

Kliknij i przeczytaj: Jaki tłumacz zarabia najwięcej?

Ustne tłumaczenia medyczne

Międzynarodowe konferencje medyczne i sympozja wymagają działania tłumacza ustnego. Ustny tłumacz medyczny to szczególnie trudne zadanie. W tłumaczeniach konferencyjnych, autor przekładów nie ma zbyt wiele czasu na zastanowienie się czy poszukiwanie informacji. Tłumaczenia symultaniczne wykonywane są niemal w tym samym czasie, w którym przemawia prelegent. Tylko profesjonalni tłumacze medyczni są w stanie prawidłowo wykonywać przekład ustny z dziedziny medycznej. Wiedza z zakresu medycyny jest tu niezbędna. Szybkie myślenie i znajomość terminologii branżowej to wymóg konieczny.

Sprawdź, bo warto: Ile zarabia tłumacz koreańskiego?

Czy opłaca się zostać tłumaczem medycznym?

Tłumacze specjalistyczni, do których nalezą również tłumacze medyczni, zazwyczaj zarabiają lepiej niż tłumacze treści zwykłych. Wysokie wymagania, znajomość specjalistycznej terminologii i odpowiedzialność, gwarantują lepsze wynagrodzenie za wykonane tłumaczenia. Wiele osób dąży do tego, aby wyspecjalizować się w zakresie tłumaczeń medycznych, aby lepiej zarabiać. Pamiętać też należy, że w tłumaczeniach medycznych jest też pewnego rodzaju misyjność. Tłumacze medyczni pomagają pacjentom, osobom poszukującym pomocy lekarskiej czy farmaceutycznej. Szczególnie ma to znaczenie podczas wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych. Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego. Od właściwego podejścia, umiejętności i rzetelności przekładu, zależeć może zdrowie i życie drugiego człowieka.

Interesujący temat: Potoczne zwroty po angielsku