Jak wyglądają ceny tłumaczeń technicznych?

Każda instrukcja, specyfikacja techniczna czy specjalistyczny podręcznik musi zostać przełożony na inny język, jeśli ma służyć społeczności kilku krajów. Z uwagi na istotę tego typu przełożeń, ceny tłumaczenia technicznego mogą być nieco wyższe, niż w przypadku innych rodzajów translacji.

Tłumaczenia techniczne należą do grupy specyficznych, ale jednocześnie ciekawych form przekładania tekstów z jednego języka na drugi. Dotyczą wszelkich tekstów technicznych, jak podręczniki, instrukcje, teksty branżowe czy inne specyfikacje, zawierające szereg terminów używanych jedynie w obrębie konkretnej dziedziny lub opisują ją w sposób szczegółowy. Osoby wykonujące tego typu tłumaczenia muszą zatem posiadać konkretną wiedzę z danego obszaru, aby ich praca mogła być efektywna.

Cena tłumaczenia technicznego w przeważającej ilości przypadków uzależniona jest od faktu, że tłumacz musi zagłębić się w dany temat, aby zachowany został całkowity sens i znaczenie przekładanego tekstu. Musi on być przetłumaczony w sposób dokładny i jasny, aby w danym języku zostały zrozumiane wszystkie wymagania, zawarte w instrukcji czy innym dokumencie technicznym. W odróżnieniu od innych rodzajów translacji pisemnej, nie jest wymagane zachowanie dokładnej formy literackiej i estetycznej.

Dodatkowo, nieco wyższe ceny tłumaczenia technicznego niż przekłady innych form pisanych uzależnione są od faktu, że ich realizacja zakłada pracę przy wielu dziedzinach. Podręczniki czy instrukcje przekładane przy użyciu tego typu tłumaczenia najczęściej dotyczą budownictwa, energetyki, mechaniki, mechatroniki, transportu, logistyki, chemii czy informatyki.

Ceny tłumaczenia technicznego

Dokładne stawki za dokonywanie tego typu przełożeń, podobnie jak w przypadku innych form, uzależnione są od kilku czynników, takich jak:

 1. długość tekstu

 2. specyfikacja tekstu

 3. termin wykonania usługi

 4. język, z jakiego tłumaczony jest tekst

 5. język, na jaki tłumaczony jest tekst

Średnie ceny tłumaczenia technicznego przedstawiają się następująco:

 • Z języka angielskiego na polski: 35-50 zł

 • Z języka polskiego na angielski: 40-55 zł

 • Z języka francuskiego na polski: 35-50 zł

 • Z języka polskiego na francuski: 45-60 zł

 • Z języka niemieckiego na polski: 35-60 zł

 • Z języka polskiego na niemiecki: 40-60 zł

 • Z języka rosyjskiego na polski: 50-70 zł

 • Z języka polskiego na rosyjski: 45-60 zł

 • Z języka włoskiego na polski: 50-70 zł

 • Z języka hiszpańskiego na polski: 50-70 zł

 • Z języka greckiego na polski: 60-80 zł

 • Z języka fińskiego na polski: 65-90 zł

 • Z języka arabskiego na polski: 90-120 zł

 • Z języka chińskiego na polski: 120-150 zł

 • Z języka japońskiego na polski: 110-140 zł

W zależności od wewnętrznych ustaleń danej firmy tłumaczeniowej lub osoby wykonującej zlecenia z tego zakresu, cena tłumaczenia technicznego opierana jest na jednej stronie rozliczeniowej, liczącej od 1500 do 1800 znaków. Najczęściej pierwsza strona dokumentu liczona jest według bazowej stawki, niezależnie od ilości występujących na niej znaków, podobnie jak w przypadku następnych, niepełnych stron.

Ceny za tłumaczenia techniczne oparte na ilości pracy

Stawki, jakie należy płacić za tę formę przekładania tekstu mają swoje uzasadnienie w znacznie szerszej dziedzinie. Charakterystyka przekładanych dokumentów zakłada oparcie się na coraz szybciej rozwijających się rynkach i nieustannej konkurencji. Firmy, które chcą wprowadzać swoje produkty czy usługi za granicę, muszą zwracać uwagę na fakt, że wiele zależy od terminowości wykonania tłumaczenia.

Z tego powodu, nad przekładami instrukcji czy specyfikacji technicznych niekiedy musi pracować więcej, niż jedna osoba. Obszerne teksty wymagają pracy zespołu tłumaczy, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę z danego zakresu. To wszystko powoduje, że ceny za tłumaczenia techniczne mogą być nieco wyższe, niż podane średnie stawki – wszystko tak naprawdę uzależnione jest
od konkretnego przypadku.