Japońska służba zdrowia

Japonia od lat znana jest z wysokiego poziomu usług medycznych. W wielu międzynarodowych rankingach znajduje się na czołowych pozycjach, bardzo często podawana jest jako modelowy przykład funkcjonowania służby zdrowia. Czy to prawda? Z perspektywy obcokrajowca przyjeżdżającego do Kraju Kwitnącej Wiśni pierwszy problem, który niemal natychmiast rzuca się w oczy, to fakt, że większość szpitali i klinik nie ma lekarzy i pielęgniarek, którzy mówią po angielsku. W większych miastach takich, jak np. Tokio, można znaleźć specjalistów zajmujących się cudzoziemcami, ale wiąże się to z dużymi kosztami. Szukając pomocy najlepiej udać się do szpitali uniwersyteckich. Co jeszcze warto wiedzieć…?

► Zanim wyjedziesz do Japonii przygotuj się na każdą okoliczność, w tym na nagłą potrzebę znalezienia pomocy w sytuacji problemów ze zdrowiem. Jeśli pewne informacje dostępne są wyłącznie w języku japońskim – poproś o pomoc znajomego lub skonsultuj się z zawodowym tłumaczem.

Jak to wygląda w Japonii?

Jak informuje International Health Care System Profiles

rząd Japonii reguluje prawie wszystkie aspekty powszechnego ustawowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Jest to system, który skutecznie zapewnia dobrej jakości opiekę medyczną. Rząd krajowy ustala harmonogram opłat i udziela dotacji władzom lokalnym, ubezpieczycielom i dostawcom. Ustanawia również i egzekwuje szczegółowe regulacje dla ubezpieczycieli i dostawców. 47 prefektur w Japonii wdraża te regulacje i rozwija regionalną opiekę zdrowotną z własnymi budżetami i funduszami przydzielonymi przez rząd krajowy. Ponad 1700 gmin obsługuje powszechny ustawowy system ubezpieczeń zdrowotnych i organizuje działania promujące zdrowie swoich mieszkańców.

 • Standard leczenia w Japonii jest bardzo wysoki.

 • Osoby urodzone w Kraju Kwitnącej Wiśni mają najdłuższą długość życia w porównaniu z innymi państwami na świecie.

 • Państwo ma znakomite szpitale i kliniki, a ponieważ wiedzie prym w świecie technologii, oferuje najnowocześniejszy sprzęt.

 • Szpitale są prawnie zobowiązane do tego, aby działać na zasadzie non-profit. Organizacje nastawione na zysk są zakazane ze względu na posiadanie lub prowadzenie szpitali lub klinik, a kliniki muszą być własnością i być obsługiwane przez lekarzy.

 • Choć istnieje wiele szpitali publicznych, prywatnych i klinik w Japonii, Japończycy nie mają systemu lekarza rodzinnego.

Opieka medyczna dla każdego

 • Opieka zdrowotna w Japonii jest bezpłatna dla obywateli japońskich, emigrantów i obcokrajowców.

 • Leczenie w Japonii odbywa się za pośrednictwem powszechnej opieki zdrowotnej.

 • System ten jest dostępny dla wszystkich obywateli, a także dla obywateli spoza Japonii przebywających w Japonii od ponad roku.

 • Studenci mogą rejestrować się na opiekę zdrowotną w Japonii za pośrednictwem Narodowego Systemu Ubezpieczenia Zdrowotnego lub w planie stowarzyszenia opieki zdrowotnej świadczonego przez pracodawcę. Jeśli zapiszą się przez swoich pracodawców, ich składki ubezpieczeniowe zostaną automatycznie potrącone z ich wynagrodzenia.

 • Stawka podatku narodowego ubezpieczenia społecznego jest stała.

 • Osoby samozatrudnione i bezrobotne muszą zapisać się do krajowego planu ubezpieczeń zdrowotnych w swoim lokalnym biurze rządowym. Składka na ubezpieczenie wyliczana jest na podstawie dochodów.

System opieki zdrowotnej w Japonii zapewnia bezpłatne badania przesiewowe w przypadku niektórych chorób, kontroli chorób zakaźnych i opieki prenatalnej.

W ramach systemu opieki zdrowotnej w Japonii pacjent przyjmuje odpowiedzialność za 30% kosztów leczenia, a rząd płaci pozostałe 70%.

► Wyjeżdżasz do Japonii i martwisz się, że nieznajomość japońskiego to bariera, która w razie nagłego wypadku uniemożliwi ci nawiązanie komunikacji z lekarzem? W awaryjnej sytuacji poproś o pomoc znajomego Japończyka lub zwróć się do profesjonalnego tłumacza, a gdy jest na to czas, można szukać szpitala z lekarzami władającymi angielskim.

Nie jesteś stąd?

Osoby spoza Japonii poszukujące opieki zdrowotnej w Japonii powinny pamiętać o następujących kwestiach:

 • idąc do szpitala najbezpieczniej zabrać ze sobą kogoś mówiącego w języku japońskim,

 • trzeba wziąć swoje ubezpieczenie zdrowotne.

► W razie problemów można poprosić ambasadę lub konsulat o polecenie pobliskich szpitali lub klinik z dwujęzycznymi personelem medycznym.

Ubezpieczenie zdrowotne w Japonii

Powszechne ubezpieczenie medyczne w Japonii jest bezpłatne, a wszyscy obywatele japońscy i cudzoziemcy przebywający w Japonii dłużej niż rok muszą być zapisani do określonego planu ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie zdrowotne w Japonii pokrywa około 70% kosztów leczenia, natomiast ok. 30% pacjent wykłada z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie medyczne w Japonii zależy od kilku czynników, główne to:

 • czy dana osoba jest obcokrajowcem,

 • czy dana osoba pracuje,

 • czy dana osoba uczy się,

 • brany pod uwagę jest wiek.

Koszty miesięczne są zwykle oparte na wynagrodzeniach, a pokrycie kosztów leczenia różni się w zależności od systemu.

Ubezpieczenie zdrowotne pracowników

Program ten ma zasadniczo zastosowanie do osób pracujących w szkołach prywatnych, w administracji krajowej i lokalnej oraz w średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Pracodawcy zapewniają swoim pracownikom ubezpieczenie zdrowotne, a składki zależą od miesięcznego wynagrodzenia danej osoby i są automatycznie pobieranie z pensji.

Narodowe ubezpieczenie zdrowotne

Dotyczy osób samozatrudnionych, bezrobotnych, a także przyjezdnych, którzy przebywają w Japonii mniej niż rok.

Jak dostać japońskie ubezpieczenie zdrowotne?

Chcąc ubiegać się o ubezpieczenie zdrowotne w Japonii, cudzoziemcy powinni złożyć wniosek w sekcji narodowego funduszu zdrowia w urzędzie gminy na swoim obszarze zamieszkania.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Japonii

Niektóre zabiegi medyczne nie są objęte narodowym ubezpieczeniem zdrowotnym ani ubezpieczeniem zdrowotnym pracowników. Zabiegi te obejmują pewne sprawy okołoporodowe, dobrowolne szczepień czy sprawy stomatologiczne.

Z tego powodu wiele osób spoza Japonii decyduje się na prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby przebywające krócej niż 12 miesięcy mogą być zmuszone ubiegać się o prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Japonii.

Koszty ubezpieczenia zdrowotnego w Japonii

Koszt ubezpieczenia zdrowotnego różni się w zależności od miejsca zamieszkania danej osoby. W 23 oddziałach w Tokio miesięczna opłata w 2010 roku dla osób, które nie musiały płacić podatku, wynosiła 3,325 jenów. Osoby o rocznym dochodzie poniżej pewnej kwoty mogą otrzymać 70% lub 50% lub 20% zniżki na swoją opłatę ubezpieczeniową.

Idealny system opieki medycznej?

Od 1960 roku powszechny system ubezpieczeń zdrowotnych w Japonii zapewnia kompleksową ochronę wszystkim obywatelom Japonii. Współgrając ze wzrostem gospodarczym, Japonia osiągnęła liczne sukcesy w zakresie ochrony zdrowia, kontroli zachorowań, zwalczania powszechnych chorób zakaźnych, i co najważniejsze, może pochwalić się najwyższą oczekiwaną długość życia na świecie.

Niestety jest wiele czynników, które niekorzystnie wpływają na jakość japońskiej opieki medycznej. Wśród nich eksperci WHO wymienią najczęściej:

 • ujemny wzrost liczby ludności,

 • niski współczynnik dzietności,

 • starzenie się populacji,

 • kurcząca się gospodarka,

 • rosnące bezrobocie,

 • ścisła kontrola kosztów opieki zdrowotnej,

 • zbyt swobodne podejścia do świadczenia usług,

 • niedopasowanie między potrzebą a podażą zasobów opieki zdrowotnej.

Spowolnienie gospodarcze w Japonii, wysoka oczekiwana długość życia i rosnące wykorzystanie drogich technologii doprowadziły do ​​coraz większego wzrostu wydatków na opiekę zdrowotną. W związku z tym dobra jakość opieki w porównywalnie niskiej cenie nie jest już dostępna.

Japońscy specjaliści zajmujący się kwestią tutejszej opieki zdrowotnej opracowali plan Japan 2035, który skupia się na zbudowaniu zrównoważonego systemu opieki zdrowotnej. sprawiedliwego dla każdego członka społeczeństwa i takiego, który działa dla dobrobytu w Japonii i na świecie.

► Przed podróżą zgromadź wszelkie potrzebne informacje dotyczące funkcjonowania japońskiej służby zdrowia, aby w razie potrzeby nie tracić niepotrzebnie nerwów. Jeśli nie znasz japońskiego, w kwestiach natury językowej poproś o pomoc zawodowego tłumacza.