Obowiązki tłumacza

Czy praca tłumacza językowego związana jest z obowiązkami? Oczywiście! Jak w każdym zawodzie, tak i w przypadku tłumaczeń, istnieją obowiązki, które muszą być wypełniane przez autorów przekładów. O tym jakie obowiązki tłumacza występują podczas wykonywania czynności, decyduje rodzaj tłumaczenia, forma pracy czy przynależność do zrzeszenia. Nie można powiedzieć, że tłumacz-freelancer nie ma obowiązków, bo sam sobie jest szefem. To nie jest takie łatwe i oczywiste. Także tłumacz na własnej działalności ma obowiązki, które związane są z tłumaczeniami. Klienci oczekują informacji o terminie realizacji, cenie tłumaczenia oraz jakości. Obowiązkiem tłumacza jest przekazanie stosownych informacji i dopełnienie deklaracji względem klientów. Trudno jest wykonywać swoją pracę wiedząc, że nie ciążą nad nią zobowiązania. Obowiązki tłumacza to pewnego rodzaju motywator, który powoduje, że praca wykonywana jest w sposób rzetelny i prawidłowy.

Obowiązki tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły uwierzytelnia tłumaczenia. Kiedy tłumaczenie wymaga uwierzytelnienia. W wielu przypadkach, ale ogólnie można uznać, że każda treść, która posiada moc prawną wymaga uwierzytelnienia. Zawód tłumacza przysięgłego wiąże się z wieloma obowiązkami. Kontrolę nad działalnością tłumaczy przysięgłych sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 o zawodzie tłumacza przysięgłego, zawiera w treści obowiązki tłumacza.

Czego można dowiedzieć się z ustawy? Między innymi, że tłumacz przysięgły zobowiązany jest do wykonywania przekładów oraz ich poświadczania. Poświadczanie może dotyczyć także treści przełożonych przez innych tłumaczy. Wykonywanie tłumaczeń ustnych również leży w obowiązkach tłumacza przysięgłego.

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia? Zgodnie z art. 15. tłumacz nie może odmówić realizacji zlecenia na rzecz sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, chyba że zachodzą szczególnie ważne przyczyny uzasadniające odmowę. Czym można uzasadnić odmowę? Może to być niedyspozycyjność ze względu na wyjazd lub chorobę.

Warto wiedzieć: Co się składa na cenę tłumaczenia?

Kodeks tłumacza przysięgłego

Istnieje również kodeks tłumacza przysięgłego, w którym są określone obowiązki tłumacza. Kodeks został opracowany przez Towarzystwo tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych TEPIS. Najnowsza wersja została zaktualizowana w roku 2019, bazuje na poprzedniej wersji z 2011 roku. Z kodeksu dowiedzieć się można, że tłumacz posiada obowiązki, które musi wypełniać w swojej działalności. Tłumacz przysięgły powinien:

 • mieć swą godność. Wypełniać obowiązki, aby służyć swoją pracą społeczeństwu,
 • zachowywać szczególna staranność,
 • być odpowiedzialnym za wierność tłumaczenia,
 • pozostać bezstronnym w tłumaczeniu,
 • zachowywać tajemnicę,
 • w razie odmowy tłumaczenia, posiadać uzasadnioną przyczynę,
 • wykonywać tłumaczenia terminowo,
 • konkurować uczciwie,
 • ciągle się doskonalić,
 • dzielić się wiedzą,
 • pomagać w sytuacjach nadzwyczajnych,
 • być solidarnym wobec kolegów, nawet na arenie międzynarodowej.

Kliknij i sprawdź: Ile kosztuje tłumaczenie strony?

Obowiązki tłumacza – Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich

Pierwsza organizacja tłumaczy w Polsce, czyli Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, wydała Kartę Tłumacza Polskiego. Jakie obowiązki tłumacza wynikają z Karty? Odnaleźć je można w rozdziale I :

 1. Tłumacz powinien podejmować się tłumaczenia, jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania pracy w sposób profesjonalny.
 2. Tłumacz ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane tłumaczenie.
 3. Tłumacz powinien dążyć do zachowania wierności wobec oryginału zgodnie z zasadami sztuki przekładu.
 4. Tłumacza obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej.
 5. Tłumacz winien zachować bezstronność i rzetelnie służyć swymi umiejętnościami idei porozumiewania się między ludźmi.
 6. Tłumacz nie powinien przyjmować zleceń, które mogłyby przynieść ujmę jego godności zawodowej.
 7. Tłumacz ma obowiązek stałego doskonalenia swych umiejętności zawodowych poprzez rozwijanie sprawności językowych i tłumaczeniowych oraz pogłębianie wiedzy ogólnej.
 8. Tłumacz jest moralnie zobowiązany do przekazywania wiedzy młodszym i mniej doświadczonym kolegom.
 9. Tłumacz nie powinien przyjmować wynagrodzenia poniżej stawek ustalonych przez prawo lub zwyczaje zawodowe.
 10. Tłumacz ma moralny obowiązek okazywania lojalności wobec organizacji zawodowych, broniących jego interesów.

Ciekawy artykuł: Historia języka angielskiego

Obowiązki tłumacza – czy każdy tłumacz je posiada?

Czy każdy tłumacz ma obowiązki? Tak, bez zobowiązań wobec klientów, pracodawcy, stowarzyszenia czy prawa, praca tłumacza byłaby pozbawiona głębszego sensu. Tłumacz językowy, zrzeszony bądź nie, zawsze powinien wykonywać swoją pracę w sposób etyczny i moralny. Klienci powierzają treści, które mogą dotyczyć spraw osobistych, co wymaga pełnego dochowania tajemnicy.

Tłumacz musi byc świadomy swoich zalet i wad. Powinien odmówić tłumaczenia na język niebędący w jego kompetencjach lub na poziomie nie pozwalającym uzyskać prawidłowego przekładu. Uczciwość wobec zleceniodawców jest kluczowym obowiązkiem. Próba tworzenia tłumaczeń, które z góry skazane są na błędy i uchybienia, nie godzi się z właściwym wykonywaniem zawodu tłumacza.

Tak jak w każdej pracy, również w zawodzie tłumacza, obowiązki wypełniają większość czasu przeznaczonego na wykonywanie działalności. Pełna świadomość obowiązków oraz dążenie do ich sumiennego wypełniania to obowiązek sam w sobie. Warto dbać o jakość tłumaczeń, aby profesja tłumacza kojarzona była ze starannością, uczciwością i rzetelnością.

Interesujący temat: Praca tłumacza w wydawnictwie