Opieka medyczna w Chorwacji

Powszechnie uważa się, że chorwacka służba zdrowia świadczy usługi na dobrym poziomie. Tutejszy system opieki zdrowotnej jest kontrolowany centralnie – to państwo jest właścicielem szpitali, natomiast samorządy powiatowe posiadają centra medyczne. Minister Zdrowia ma szeroki zakres obowiązków i w znaczący sposób wpływa na kształt tego sektora. Odpowiada on za ustawodawstwo, roczny plan zdrowia, monitorowanie stanu zdrowia i potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej, modyfikowanie standardów w placówkach opieki zdrowotnej, nadzór nad szkoleniami, inspekcje higieny, ustalanie jakości żywności i leków oraz edukowanie narodu w zakresie opieki zdrowotnej.

► Wyjeżdżasz do Chorwacji i potrzebujesz pomocy w przejściu przez różne formalności, które wiążą się ze znajomością języka chorwackiego? Poproś o pomoc kolegę pochodzącego z tego kraju lub skonsultuj swoją sprawę z zawodowym tłumaczem.

Państwowy system opieki zdrowotnej w Chorwacji

 • Chorwacka publiczna służba zdrowia finansowana jest z różnych źródeł.
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne są obowiązkowe dla wszystkich obywateli pracujących i dla pracodawców.
 • Tzw. zależni członkowie rodziny są objęci składkami wpłacanymi przez pracujących członków rodziny.
 • Osoby będące na tzw. samozatrudnieniu muszą w całości płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Grupy podatne na ryzyko, do których zaliczają się emeryci i osoby o niskich dochodach, są zwolnione z opłat.
 • Forma tzw. współpłacenia dotyczy dostępu tylko do niektórych usług zdrowotnych.
 • Wszyscy pacjenci płacą z własnej kieszeni za leki bez recepty.
 • W Chorwacji zapłacimy za konsultacje ze specjalistami i opiekę stomatologiczną.

Zarejestrowani cudzoziemcy, którzy nie pracują mogą być objęci wzajemną umową o świadczeniach medycznych z ich krajem pochodzenia. Można to sprawdzić odwiedzając stronę ambasad chorwackich dla danego kraju. To ważne: bez takiego porozumienia o obustronnej współpracy Chorwacji z innym krajem musisz posiadać prywatne ubezpieczenie.

To warto wiedzieć o opiece medycznej w Chorwacji

Lekarze – kilka praktycznych informacji

 • Pacjenci mogą rejestrować się u wybranego przez siebie lekarza.

 • Lekarze pierwszego kontaktu w chorwackim systemie opieki zdrowotnej działają na zasadzie prywatnej praktyki. Z tego powodu dość częstą sytuacją jest, że osoba udająca się do nich na konsultację musi z góry zapłacić gotówką za wizytę.

 • Chorwaccy lekarze rodzinni są bardziej doświadczeni w opiece pourazowej i sytuacjach związanych z nagłymi wypadkami niż ich zachodni koledzy.

 • Szacuje się, że jedynie 1/3 lekarzy rodzinnych w Chorwacji ma duże doświadczenie w praktyce ogólnej.

 • Wizyta u specjalisty wymaga skierowania.

 • Lekarze mogą zawierać umowy bezpośrednio z pracodawcami.

W Chorwacji coraz częstszym zjawiskiem jest rozrastanie się sieci prywatnych praktyk lekarskich. Dotyczy to prywatnych placówek pielęgniarskich i diagnostycznych oraz prywatnych aptek.

W tutejszych realiach lekarze mogą „wypożyczyć” przestrzeń w przychodniach dla potrzeb własnej praktyki prywatnej. Z racji, że przychodnie opłacane są przez Chorwacki Instytut Ubezpieczeń Zdrowotnych, każdego roku taka praktyka wymaga podpisania z nim umowy. To w niej znajduje się zapis mówiący o kosztach podstawowego leczenia i związanej z nim opieki.

Każdy lekarz myślący o otworzeniu prywatnej praktyki musi przejść ściśle określony proces, aby uzyskać licencję na taką działalność – można ją otrzymać od Ministerstwa Zdrowia. W tym celu przedstawiciele tego zawodu zainteresowani tym tematem muszą udowodnić, że mają minimalną liczbę zarejestrowanych pacjentów i są w stanie zapewnić minimalny zakres usług opieki zdrowotnej.

► Masz świadomość, że nieznajomość języka chorwackiego może być nieco kłopotliwa w przejściu różnych formalności zw. z wizytą lub pobytem w Chorwacji? Najważniejsze to zdanie sobie sprawy czy sytuacja jest tak poważna, że wymaga konsultacji z profesjonalnym tłumaczem, czy wystarczy pomoc znajomego władającego chorwackim.

Ośrodki zdrowia

Każda gmina ma centrum zdrowia i sieć podstawowej opieki zdrowotnej.

Ośrodki opieki zdrowotnej:

 • zapewniają ogólną opiekę nad całą populacją gmin,

 • zajmują się ginekologią,

 • zajmują się opieką stomatologiczną,

 • są zobowiązane do zapewnienia pacjentom pomocy doraźnej, usług diagnostycznych i edukacji zdrowotnej.

Zdalne wiejskie ośrodki zdrowia oferują także specjalistyczną opiekę ambulatoryjną, która jest nadzorowana przez szpital.

Szpitale

Szpitale znajdują się we wszystkich większych miastach i miasteczkach. Są one finansowane głównie w ramach umów z Chorwackim Instytutem Ubezpieczeń Zdrowotnych. Dzielą się na ogólne i specjalistyczne. Oba typy mają zaplecze ambulatoryjne.

Szpitale ogólne zapewniają opiekę i leczenie dla:

 • położnictwa i ginekologii,

 • chorób wewnętrznych,

 • chirurgii,

 • opieki szpitalnej nad dziećmi.

Specjalistyczne szpitale zapewniają leczenie i opiekę stacjonarną dla określonej choroby i chorób przewlekłych.

Sanatoria

Sanatoria znajdują się pod pieczą narodowej opieki zdrowotnej. Zapewniają one masaże i fizjoterapię z wykorzystaniem naturalnych elementów, tj.: liczne źródła mineralne, błoto, piasek i woda morska. Celem ich działalności jest zapobiegawcze leczenie i rehabilitacje.

Polikliniki

Polikliniki zapewniają:

 • specjalistyczne konsultacje,

 • usługi diagnostyczne,

 • usługi rehabilitacyjne.

Są powiązane ze szpitalami ogólnymi. Chcąc się do nich udać trzeba mieć skierowanie od lekarza.

Apteki

Większość aptek na terenie Chorwacji jest własnością prywatną. Zajmują się dostarczaniem zarówno leków na receptę, jak i tych ogólnie dostępnych.

► Chcesz dogłębniej zająć się tematem opieki medycznej w Chorwacji – sięgnij po materiały źródłowe w języku chorwackim.