Strategia tłumaczenia języka angielskiego na polski

Zawód tłumacza jest niezwykle fascynujący. Tak, to prawda. Jednak niewielu z nas wie, że podczas swej pracy, tłumacz często napotyka na problemy związane z samym procesem przekładu. Tłumaczenie bowiem jest złożoną czynnością, na którą składa się wiele elementów. Niejednokrotnie są to czynniki bardzo skomplikowane, mające na celu uzyskanie jak najlepszego efektu tłumaczeniowego. Dlatego podczas swej pracy tłumacz wielokrotnie sięga po sprawdzone techniki i strategie tłumaczeniowe. Ich celem jest uzyskanie przekładu idealnego i poprawnego. Od tłumacza wymaga się zatem nie tylko biegłej znajomości danego języka obcego, ale o wiele więcej. W proces przekładu tłumacz angażuje swą wiedzę, umiejętności i zdolności sprawnego tłumaczenia językowego. Stąd nieobce są mu problemy związane z tym procesem. Trudności są tak naprawdę na stałe wpisane w pracę tłumacza. Każdego tłumacza językowego. Najważniejsze, aby obrać odpowiednie strategie tłumaczeniowe.

Jaką zatem strategię tłumaczenia języka angielskiego na polski powinien obrać tłumacz? Czy jest jedna, sprawdzona metoda tłumaczenia tekstów angielskich na polski? Czy istnieje sklasyfikowany system przekładu? Poznajmy dziś strategię tłumaczenia języka angielskiego na polski.

Strategia tłumaczenia języka angielskiego na polski – kiedy się ją stosuje?

Każdy tłumacz języka angielskiego ma sprawdzone strategie tłumaczeniowe. Sięga po nie wówczas, gdy na etapie tłumaczenia napotka na konkretne trudności językowe. Związane są one z tłumaczonym tekstem. I tak naprawdę każdy tłumacz ma swoje własne techniki tłumaczeniowe. Podczas procesu przekładu ważne jest, aby stosować je jak najczęściej. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej strategii tłumaczenia języka angielskiego na polski, cel tłumaczeniowy zostaje osiągnięty w 100%. Wszelkie wątpliwości związane z przekładem należy rozstrzygać już na początkowym etapie pracy. Stąd tak istotne jest zastosowanie sprawdzonej strategii tłumaczenia języka angielskiego na polski.

Wybór odpowiedniej techniki tłumaczenia zależy oczywiście od konkretnych trudności. Jak przetłumaczyć skomplikowany tekst prawniczy czy medyczny z angielskiego na polski? Wyłącznie przy użyciu sprawdzonej strategii tłumaczenia języka angielskiego na polski!

Jakie są strategie tłumaczenia języka angielskiego na polski?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że każdy tłumacz stosuje w pracy sprawdzone techniki tłumaczeniowe. Korzystanie z uznanych źródeł wiedzy, jakim są słowniki, publikacje naukowe i branżowe czasopisma z pewnością te techniki wspomagają. Stałe ulepszanie warsztatu pracy tłumacza jest nieodzowne w tym zawodzie. Dlatego stale powinien doskonalić własne strategie tłumaczeniowe i korzystać z nich jak najczęściej.

Aby wskazać konkretne strategie tłumaczenia języka angielskiego na polski warto wiedzieć czym jest strategia tłumaczenia. Otóż jest ona określana jako świadomy plan tłumacza zmierzający do rozwiązania konkretnego problemu związanego z tłumaczeniem. Każda dziedzina tłumaczeń z języka źródłowego na język docelowy ma konkretne strategie tłumaczenia. I tak przekład prawny czy techniczny ma własne techniki. Przekład pisemny i ustny także.

Strategia tłumaczenia języka angielskiego na polski związana jest najczęściej z koniecznością użycia konkretnej, przypisanej do danej dziedziny terminologii i słownictwa. Inaczej wykonuje się tłumaczenie filmu, a inaczej aktu prawnego, jak chociażby kodeksu cywilnego czy karnego. Wybór odpowiedniej techniki tłumaczenia ma ogromny wpływ na jego efekt końcowy. A jest nim zawsze poprawne i rzetelne tłumaczenie.

Warto przeczytać: Zapotrzebowanie na tłumaczy języka niemieckiego

Najczęstsze trudności tłumaczeniowe i strategie tłumaczenia języka angielskiego na polski

Bez wątpienia proces tłumaczenia jest bardzo skomplikowany. Składa się na niego nie tylko znajomość języka obcego, ale także swojego ojczystego. Trudno wyobrazić sobie dobrego tłumacza, który słabo ma opanowany własny , rodzimy język. Dlatego tłumacz to wszechstronnie wykształcona językowo osoba. Od tłumacza bowiem wymaga się sprawnych umiejętności językowych i bogatego słownictwa. Dzięki temu proces tłumaczenia jest sprawny i płynny.

Z jakimi trudnościami w tłumaczeniu z języka angielskiego na polski najczęściej spotyka się tłumacz? Czy są one związane z konkretną dziedziną tłumaczeń? Czy częściej dotyczą one tłumaczeń pisemnych czy ustnych? A może związane są wyłącznie z przekładem specjalistycznym? Okazuje się, że problemy tłumaczeniowe dotyczą każdej dziedziny tłumaczeń. Ale są takie, w których występują one najczęściej.

Problematyką strategii tłumaczeniowych zajmowało się wielu wybitnych teoretyków i praktyków przekładu. Dzięki nim wypracowane zostały konkretne techniki tłumaczeniowe. Dotyczą one najczęściej pojawiających się problemów na tle przekładu.

Które tłumaczenia są najczęstszym wyzwaniem dla tłumaczy? Na przykład tłumaczenie nazw własnych. Źródłem problemów związanych z tłumaczeniem nazw własnych jest brak ekwiwalentności wyrażeń. Oto najważniejsze strategie ich tłumaczenia.

  • Przeniesienie (transference). Zgodnie z tą techniką tłumaczenia, cała jednostka leksykalna zostaje bez zmian przeniesiona do języka docelowego.
  • Transkrypcja (transcription). Polega na pewnej adaptacji wyrazów z języka źródłowego do reguł gramatycznych i fonetycznych języka docelowego.
  • Tłumaczenie (translation). Zgodnie z tą regułą, dane wyrażenie jest dosłownie tłumaczone na język docelowy.
  • Modyfikacja (modification). Według tej strategii tłumaczenia tekstu angielskiego na język polski, nazwa własna zastępowana jest jej odpowiednikiem w języku docelowym.
  • Wymiana (substitution). Nazwa własna z języka wyjściowego zastępowana jest inną, powszechnie uznawaną.
  • Dodanie (addition). To świadome dodanie do nazwy własnej języka źródłowego pewnego elementu w języku docelowym.
  • Objaśnienie/przypis/nota translatorska (gloss/translator’s note). Tu tłumacz objaśnia czytelnikowi znaczenie nazwy w języku docelowym.

Strategia tłumaczenia języka angielskiego na polski. Teksty prawne i prawnicze

Kolejną dziedziną tłumaczeń, w których tłumacze napotykają na trudności są teksty prawnicze i sądowe. Jak przetłumaczyć akt normatywny UE, kodeks czy umowę handlową? Z tymi dylematami najczęściej spotykają się początkujący tłumacze. Co nie oznacza oczywiście, że doświadczonych lingwistów to nie spotyka. Jaką strategię tłumaczenia języka angielskiego na polski należy objąć, aby przekład był poprawny? Przede wszystkim tu zawsze należy mieć na uwadze cel tłumaczenia. To on wyznacza tłumaczowi granice terminologiczne i językowe. Jak tłumaczyć dokumenty prawne i ustawy?

Warto wiedzieć, że akty normatywne czy kodeksy nie są tłumaczone przez państwowe urzędy. Wykonują je tłumacze specjalizujący się w przekładach prawnych i sądowych. To oznacza, że tłumaczone są wówczas, gdy są potrzebne. Jeśli jest więc zapotrzebowanie na angielski kodeks, wówczas jest on tłumaczony. Inaczej nieco sprawa wygląda w przypadku tłumaczeń aktów prawnych UE. Na nie zapotrzebowanie jest niemal nieustanne. Dlatego do ich przekładu zatrudniani są wybitni eksperci z dziedziny prawa. To jednak wcale nie oznacza, że nie napotykają oni na trudności związane z przekładem.

Dlatego każdy z tłumaczy prawniczych również stosuje odpowiednie strategie tłumaczenia języka angielskiego na polski. Jakie są najważniejsze strategie tłumaczenia języka angielskiego na polski? Do najważniejszych strategii stosowanych w tłumaczeniu języka angielskiego na polski tekstów prawniczych i prawnych należą:

  • Naturalizacja czyli adaptacja pisowni. Polega ona na przeniesieniu określonego terminu z angielskiego na język polski niemal bez zmian. Jako przykład można podać chociażby z języka angielskiego solicitor – solicytor. Z tej techniki tłumaczenia języka angielskiego na polski korzystamy wówczas, gdy mamy do czynienia z wyrażeniami nieekwiwalentnymi. Podany jako przykład „solicytor” to angielski prawnik. Jednak w krajach anglosaskich jest to zawód regulowany. Nie jest to jednak ani odpowiednik polskiego adwokata ani radcy prawnego. Dlatego dobrą strategią tłumaczenia jest jego naturalizacja. Ewentualnie można również tego przykładowego solicytora określić mianem „prawnika angielskiego”. Ta technika tłumaczenia języka angielskiego na polski ma swoje wady i zalety. Jej niewątpliwą zaletą jest bezpośrednie wskazanie kontekstu kulturowego i systemu prawnego, z którego dany termin pochodzi. Taki ekwiwalent jak „solicytor” nie budzi żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Wadą tej strategii jest to, że taki przekład może być niezrozumiały. Zwłaszcza dla osób nie znających angielskiego systemu prawnego.
  • Transkrypcja czyli zapożyczenie. Polega na przeniesieniu terminu z języka angielskiego na polski. Doskonałym przykładem jest chociażby trust czy common law. Te terminy z języka angielskiego nie są tłumaczone na polski. Przenoszone są bez zmian do języka polskiego. Dzięki temu odbiorca tłumaczenia szybciej rozumie specyfikę angielskiego systemu prawnego.

Wybierając strategię tłumaczenia z języka angielskiego na polski warto konsekwentnie z niej korzystać. Dzięki temu zachowana zostanie spójność tłumaczenia. A tekst zrozumiały dla odbiory. Wybierając konkretną strategię tłumaczenia z języka angielskiego na polski warto także wybrać tę, która zapewni najwyższą dokładność wobec tekstu oryginalnego. Wszak spójność, wierność i dokładność to cechy każdego dobrego tłumaczenia. Odpowiednio dobrane strategie tłumaczenia z języka angielskiego na polski z pewnością podnoszą jego jakość. Dlatego warto z nich korzystać jak najczęściej. I wybierać te, które zapewnią najlepszy efekt przekładu.

Może Cię także zainteresować: