W jakich językach mówią Hindusi?

Współczesne Indie charakteryzują się niebywałą różnorodnością jeśli chodzi o używane w tym kraju języki. Spotkasz tam ponad 400 języków, pochodzących z różnych rodzin językowych! Tak wielkie zróznicowanie wynika z tego, że wielu ludzi włada kilkoma językami z wymienionych.

Najpopularniejsze języki Indii

Prym wiedzie w tym zestawieniu język hindi. Jest to język wywodzący się z sanskrytu, czyli starożytnego języka w którym spisano święte księgi religii Hindusów – hinduizmu. Hindi opiera się, tak jak sanskryt, na alfabecie dewanagari, który wizualnie w niczym nie przypomina alfabetu łacińskiego. Tym językiem włada blisko 425 mln ludzi w Indiach, co stanowi prawie połowę mieszkańców tego kraju. Warto zaznaczyć, że hindi dzieli się na wiele odmian – jedynie w Indiach zachodnich są to m.in. bradźbhasza, khariboli czy harijani. Obok języka hindi dość popularnym jest bengalski. W samych Indiach mówi w nim ok. 60 mln ludzi, jednak 3 razy większa społeczność włada nim w sąsiednim kraju – Bangladeszu. Najbardziej podobnym do języka hindi jest urdu. Czasami określa się je z tego językami bliźniaczymi. Oba posiadają bowiem podobną strukturę gramatyczną, także niektóre słowa brzmią w nich tak samo. Podobieństwa na tym się jednak kończą, a różnice są dużo bardziej zauważalne. Najpoważniejszą jest alfabet, którymi się posługują. Hindi, jak już było wspomniane, używa alfabetu dewaganari, urdu natomiast – alfabetu arabskiego. Trzecim najpopularniejszym językiem w Indiach jest Telugu, język wywodzący się z rodziny języków drawidyjskich i operujący własnym rodzajem pisma. Używa go niespełna 8% ludności Indii, co stanowi 70 mln osób. Kolejnym językiem w tym zestawieniu jest Marathi – ma on podobną liczbę użytkowników co Telugu i wywodzi się, tak jak hindi, z alfabetu dewaganari. Językiem angielskim mówi zaś 13% ogólnej populacji Indii i w większości traktowany jest jako drugi język, którym włada dana osoba.

Hindi vs Indian English

Język angielski to dla Hindusów język kolonistów, który jednak w ciągu prawie dwustuletniej koegzystencji z językami lokalnymi przyjął się na tym terenie. Obecnie to język angielski, a nie hindi – tak przecież popularne – jest językiem powszechnie używanym w telewizji, prasie i na uniwersytetach. Siła przyzwyczajenia okazała się silniejsza i język ten pozostał językiem urzędowym nawet po uchwaleniu konstytucji niepodległych Indii w 1950 r. Stało się tak głónie ze względu na rozwój biznesu w języku angielskim i obecność anglojęzycznych inwestorów, którzy pozostali w Indiach po okresie panowania angielskiego. Dla wielu z nich nieopłacalne okazałoby się przenoszenie działalności z Indii – po pierwsze, dysponowali tu siedzibami, a po drugie, i być może kluczowe, przeszkolonymi i znającymi język angielski pracownikami. Ich wyjazd byłby więc niekorzystny dla obu stron. Angielski został więc uznany drugim językiem urzędowym i do dziś jest językiem elit biznesowych i intelektualnych Indii.

Indian English or English Indian?

Naturalnym zjawiskiem jest przenikanie się języków w ciągu długiej koegzystencji na jednym terenie. Tak stało się w przypadku języka angielskiego i najpopularniejszego w Indiach języka hindi. Język angielski, jako język wchodzących na rynek technologii, odcisnął największe piętno na technologicznym rozwoju słownictwa w Indiach. Nie budzi naszego zdziwienia fakt, że słowa związane z branżą informatyczną są przejmowane przez użytkowników obcych języków. W tej grupie znajdziemy wyrazy takie jak email, internet, wi-fi itp., które nie mają swoich odpowiedników w większości języków. Ale to samo dzieje się w przypadku słów hinduskich:

jangal – ang. jungle

pajama – ang. pyjamas

śaimpu – ang. shampoo

bangla – ang. bungalow

Jak widać w powyższych przykładach, język hinduski również oddziaływał na powstanie pewnych słów w języku angielskim – słów, określających rzeczy i zjawiska, z którymi Anglicy nie zetknęli się wcześniej. Te przykłady dowodzą wzajemnego przenikania się kultur.